Numer wpisu
185/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00097/10
Data wydania
2010-04-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Maria Wróbel, ul. Podhalańska 15; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15