Numer wpisu
181/B/2010
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00086/05
Data wydania
2010-03-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15