Numer wpisu
182/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00093/09
Data wydania
2010-03-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LUKOIL POLSKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy stacji paliw LUKOIL 43 Rybnik
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15