Numer wpisu
183/B/2010
Dotyczy
Decyzja zatwierdzając program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00013/10
Data wydania
2010-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-15