Numer wpisu
191/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00110/10
Data wydania
2010-04-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Katarzyna i Romuald Jacuńscy, ul. Chabrowa 8A/32; 44 – 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-16