Numer wpisu
198/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00073/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Rudolf Dzierżęga, ul. Jana Rericha 24; 44 - 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-22