Numer wpisu
203/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.
Znak sprawy
Ek I-7635/00074/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POsoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-04-22