Numer wpisu
201/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00029/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Józef Karwot, ul. Gliwicka 130A, 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-23