Numer wpisu
217/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez studnie chłonne do ziemi oraz na budowę studni chłonnych
Znak sprawy
Ek I-6210/00011/10
Data wydania
2010-05-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2010-04-26