Numer wpisu
200/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00045/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Weronika i Zygmunt Dziwoki, ul. Rybnicka 1/1; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-27