Numer wpisu
211/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00134/10
Data wydania
2010-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Adam Wieczorek, ul. Sławików 12a/7; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. B.Chrobrego 2, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-26