Numer wpisu
211/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00134/10
Data wydania
2010-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. B.Chrobrego 2, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2010-04-26