Numer wpisu
209/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00131/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Czesław Skiba, ul. Henryka Sienkiewicza 41A; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-27