Numer wpisu
210/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00133/10
Data wydania
2010-04-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Justyna Kluger, ul. Teofila Bieli 28; 44 – 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-27