Numer wpisu
212/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb z terenu zieleńca "Starosciński" przy ul. Wieniawskiego oraz 1 szt. drzewa gat. wierzba z terenu boisk przy ul. Kupieckiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00119/10
Data wydania
2010-04-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika ul. B.Chrobrego 2, Wydział Ekologii pok. 013
Wpisu dokonał
Kutkowska Jadwiga (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-29