Numer wpisu
215/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00052/10
Data wydania
2010-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Judyta Wieczorek, ul. Konwalii 14; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-30