Numer wpisu
214/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00143/10
Data wydania
2010-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dorota Fojcik, ul. Wolna 50; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-30