Numer wpisu
218/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00039/09
Data wydania
2010-05-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Dynamic s.c., P.Jojko, R.Kozicki, ul. Gwarków 8/15, 44-100 Gliwice Pełnomocnik: K. Kita - SEPO, ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-06