Numer wpisu
224/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00058/10
Data wydania
2010-05-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Renata Wojaczek, ul. Maksymiliana Buhla 22E; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-07