Numer wpisu
221/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych ze stacji STATOIL nr 473 przy ul. Wodzisławskiej 180 do rowu
Znak sprawy
Ek I-6210/00039/09
Data wydania
2010-05-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Statoil Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-07