Numer wpisu
227/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00048/10
Data wydania
2010-05-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Kazimiera Panek, Os. Krakusa 32; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-11