Numer wpisu
233/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00171/10
Data wydania
2010-05-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział EkologiiReferat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
NokielskiL
Wpis z dnia
2010-05-13