Numer wpisu
237/B/2010
Dotyczy
Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00085/10
Data wydania
2010-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Dorota Prochownik, ul. Boguszowicka 41A; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-14