Numer wpisu
235/B/2010
Dotyczy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00009/10
Data wydania
2010-05-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
HYDROTECH S.A., ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-17