Numer wpisu
239/B/2010
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00021/10
Data wydania
2010-04-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PHU Lucjan Skorupa, ul. Żorska 83, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20