Numer wpisu
240/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00023/10
Data wydania
2010-04-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SERVICE CENTER Katarzyna Szatkowska-Włoczek Tomasz Włoczek S.J., ul. Jaworowa 18, 44-292 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20