Numer wpisu
241/B/2010
Dotyczy
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. (pozwolenie na wytwarzanie odpadów)
Znak sprawy
Ek I-7663/00102/09
Data wydania
2010-04-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność związana jest z prowadzeniem Zakładu Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20