Numer wpisu
243/B/2010
Dotyczy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00009/10
Data wydania
2010-05-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"HYDROTECH" S.A., ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20