Numer wpisu
245/B/2010
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00027/10
Data wydania
2010-04-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Śląskie Centrum Medyczne Dom Opieki SENIOR, ul. Wrębowa 21, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20