Numer wpisu
246/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/10
Data wydania
2010-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Budo-Zbyt Prefabrykacja Sp z o.o., ul. Wierzbowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20