Numer wpisu
247/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00029/10
Data wydania
2010-04-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
DB Schenker Rail Rybnik S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zmiany zezwolenia wydanej na wcześniejszą nazwę firmy tj. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A.
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20