Numer wpisu
248/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00069/09
Data wydania
2010-04-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO ROW Sylwia Oszajca, ul. Plac Wolności 19, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20