Numer wpisu
249/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00031/10
Data wydania
2010-04-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Greenbet POLSKA S.A., ul. Wiejska 10, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie po zmianie siedziby i nazwy firmy
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-20