Numer wpisu
250/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00192/10
Data wydania
2010-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Katarzyna i Dawid Paleczny, ul. Larysza 17; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-21