Numer wpisu
267/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji-myjnia AUTO-SPA przy ul. Budowlanych
Znak sprawy
Ek I-6210/00014/10
Data wydania
2010-06-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
AUTO-SPA Sp. z o.o., Delta House, ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-28