Numer wpisu
262/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.
Znak sprawy
Ek I-7635/00140/10
Data wydania
2010-05-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 – 335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-31