Numer wpisu
300/B/2010
Dotyczy
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00106/10
Data wydania
2010-06-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Paweł Owczorz, ul. Brzeziny Miejskie 4; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-31