Numer wpisu
273/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00096/10
Data wydania
2010-06-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Maria Pawlas, ul. Henryka Sienkiewicza 27, 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-05-31