Numer wpisu
263/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00017/04
Data wydania
2010-05-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Ecol Sp. z o.o., ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zmiany nazwy firmy
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-01