Numer wpisu
264/B/2010
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00068/09
Data wydania
2010-05-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Ekobud" M. Ganczarski, J. Wianecki, W. Marzec S.J. ul. Konarskiego 1, 41-947 Piekary Śląskie
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Noworadziejowską i Składową (rejon szybu IV)
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-01