Numer wpisu
269/B/2010
Dotyczy
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Żorskiej/Gotartowickiej do ziemi
Znak sprawy
Ek I-6210/00015/10
Data wydania
2010-06-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"OSUCH" ul. Stawowa 9b, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
JamickaM
Wpis z dnia
2010-06-04