Numer wpisu
286/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00218/10
Data wydania
2010-06-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma FOCUS MALL Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 1; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Nokielski Lesław (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-07