Numer wpisu
277/B/2010
Dotyczy
udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planu
Znak sprawy
Ar I-7362/00016/10
Data wydania
2010-06-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Referat Planowania Przestrzennego, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 059, tel. 0 32 43-92-069
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika odmawiająca udostępnienia informacji
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Matlanga-Szopa Agnieszka (Ar I)
Wpis z dnia
2010-06-08