Numer wpisu
368/B/2010
Dotyczy
Decyzja zezwalajaca usunięcie dwóch drzew gat. świerk pospolity i sosna czarna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/10
Data wydania
2010-06-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nr wpisu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, ul. Bolesława Chrobrego2
Wpisu dokonał
KutkowskaJ
Wpis z dnia
2010-06-08