Numer wpisu
298/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku Kamień
Znak sprawy
Ek I-6210/00016/10
Data wydania
2010-06-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, ul. Kościuszki 36, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Jamicka Malwina (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-09