Numer wpisu
287/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki.
Znak sprawy
Ek I-7635/00172/10
Data wydania
2010-06-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Zarząd Nieruchomości Dział Administrowania Nieruchomościami, ul. 1 Maja 55; 44 – 330 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-10