Numer wpisu
288/B/2010
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina.
Znak sprawy
Ek I-7635/00225/10
Data wydania
2010-06-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., ul. Graniczna 29; 40 – 956 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
Widenka Adam (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14