Numer wpisu
290/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00036/10
Data wydania
2010-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WPRInż Asfalty S.A., ul. POligonowa 1, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14