Numer wpisu
291/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na transport odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00037/10
Data wydania
2010-05-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WĘGLOPORT Waldemar Długosz, ul. Kolejowa, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14