Numer wpisu
293/B/2010
Dotyczy
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00038/10
Data wydania
2010-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działki nr 1642/112 w rejonie ul. Świerklańskiej
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14