Numer wpisu
294/B/2010
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik
Znak sprawy
Ek I-7640/00004/10
Data wydania
2010-06-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok ul. Wodzisławska 201 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-14